Attachments:
Download this file (PragramaIIseminara.zip)ПРАГРАМА ІІ семінара[Поўны тэкст]6 kB

ПРАГРАМА

ІІ Рэспубліканскага навукова-метадычнага семінара

“Праблемы выкладання фальклору ў ВНУ”

 

АРГКАМІТЭТ

Ірына В. Казакова– д.ф.н., першы прарэктар УА “РІВШ”, прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ

Валянціна С. Новак– д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ імя Ф. Скарыны

Рыма М. Кавалёва– к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры, старшыня універсітэцкай школы фалькларыстыкі

Вольга В. Прыемка– к.ф.н., дацэнт кафедры тэорыі літаратуры

Таццяна А. Марозава– к.ф.н., дацэнт, загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Ганна М. Шваба– загадчык кабінета-музея беларускай народнай культуры пры кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ

 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ СЕМІНАРА

1. Рэгламент выступлення – да 10 мінут.

2. Дыскусія – пасля выступлення дакладчыка.

3. Правілы афармлення матэрыялаў да публікацыі і выданне “Фалькларыстычныя даследаванні”, у якім будуць змешчаны артыкулы семінара.

***********************************************

 

УСТУП

Кавалёва Р. М.

Мэта семінара – выпрацоўка творчых падыходаў да выкладання фальклорных дысцыплін у ВНУ і правядзення вучэбнай практыкі па фальклору, абмен вопытам і метадычнымі напрацоўкамі ў дадзенай галіне.

Тэматыка семінара:

  1. Стратэгія выкладання фальклору ў ВНУ.
  2. Навуковае і метадычнае забеспячэнне вучэбнага працэсу.
  3. Арганізацыя, правядзенне і метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору.
  4. Прынцыпы арганізацыі архіўнай работы па захаванню фальклорных фондаў.

 

АСНОЎНАЯ ЧАСТКА

 

1. Новак Валянціна Станіславаўнад.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ імя Ф.Скарыны (Гомель).

Спецыфіка правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў-завочнікаў ва УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”

 

2. Кавалёва Рыма Мадэстаўнак.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск)

Канцэпцыя праграмы «Фалькларыстыка»: тэарэтычная частка

 

3. Прыемка Вольга Віктараўнак.ф.н., дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск)

Канцэпцыя праграмы «Фалькларыстыка»: перыядызацыя фальклору

 

5. Лозка Алесь Юр’евіч – к.ф.н.,дацэнт, дацэнт кафедры этналогіі і фалькларыстыкі БДПУ імя М. Танка

Асаблівасці навучання на спецыяльнасці «Фальклор» у БДПУ імя М. Танка

 

6. Ярашэнка Людміла Віктараўна – к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры рускай і замежнай літаратуры ГДУ імя Я. Купалы

Развитие индивидуального культурного опыта и творчества в процессе изучения курса «Фольклор»

 

7. Цітова Людміла Канстанцінаўна

 

Месца фальклору ў сучасных вучэбных праграмах па літаратуры для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання

 

8. Марозава Таццяна Анатольеўнак.ф.н., дацэнт, загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск).

Фальклорны практыкум як форма падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў да вучэбнай пратыкі

 

9. Крылова Святлана Іванаўна – выкладчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Из опыта работы по преподаванию фольклора студентам-иностранцам

 

10. Корсак Вольга

Абярэг: матэрыялы да лекцый, семінарскіх заняткаў і фальклорнай практыкі

 

11. Палуян А.М., Кастрыца А.Л. – к.ф.н., дацэнты кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны

Інавацыйныя прыёмы і формы пры выкладанні беларускай мовы на нефілалагічных факультэтах

 

12. Навагродскі Тадэуш Антонавіч, к.гіст. навук, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі  культуры

Роль і месца  этнаграфічнай экспедыцыі  ў вучэбным працэсе БДУ

 

13. Матыліцкая Наталля Віктараўна, выкл. кафедры этналогіі і фальклору БДУКМ

Праблема выкладання вучэбных дысцыплін па спецыяльнасці «Этнафоназнаўства»

 

14. Ківель Ізольда Уладзіміраўна, ст. выкладчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Арганізацыя навукова-даследчай работы па фалькларыстыцы ў старэйшых класах школы і ліцэя

 

15. Галіч Аляксей Эдуардавіч, метадыст аддзела народных мастацкіх рамёстваў і фальклору Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Формы і метады арганізацыі пазашкольнай працы ва ўстановах адукацыі па пераемнасці рэгіянальных культурных традыцый

 

16. Казакова Ірына Валер’еўнад.ф.н., першы прарэктар УА “РІВШ”, прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ (Мінск)

Роля фальклору ў ідэалагічна-выхаваўчай рабоце ВНУ

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧНАЯ ЧАСТКА

Падвядзенне вынікаў семінара.

 

СЯБРОЎСКАЯ ГАРБАТА