Attachments:
Download this file (PragramaIIIseminara.zip)ПРАГРАМА ІІІ семінара[Поўны тэкст]584 kB

ПРАГРАМА

ІІІ Рэспубліканскага навукова-метадычнага семінара

“Праблемы выкладання фальклору ў ВНУ і іншых навучальных установах”

 

АРГКАМІТЭТ

СТАРШЫНЯ

Мікалай М. Хмяльніцкі – к.ф.н., дацэнт, намеснік дэкана філалагічнага факультэта БДУ

ВЯДУЧЫ

Вольга В. Прыемка– к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры

САКРАТАР

Ганна М. Шваба– загадчык кабінета-музея беларускай народнай культуры пры кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ

 

Валянціна С. Новак– д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ імя Ф. Скарыны

Ірына В. Казакова– д.ф.н., прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ

Рыма М. Кавалёва– к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры, глава фалькларыстычнай навуковай школы БДУ

Вольга В. Прыемка– к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры

Таццяна А. Марозава– к.ф.н., дацэнт, загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Таццяна В. Лук’янава – к.ф.н., навуковы супрацоўнік вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ

 

РЭГІСТРАЦЫЯ: 9. 00 – 10. 00, аўд. 69

ПАСЯДЖЭННЕ СЕМІНАРА: 10. 00 – 14. 00, аўд. 62

 

УСТУПНАЕ СЛОВА

 

СТАРШЫНЯ АРГКАМІТЭТА Мікалай М. Хмяльніцкі – к.ф.н., дацэнт, намеснік дэкана філалагічнага факультэта БДУ.

Мэтасемінара – выпрацоўка творчых падыходаў да выкладання фальклорных дысцыплін у ВНУ і правядзення вучэбнай практыкі па фальклору, абмен вопытам і метадычнымі напрацоўкамі ў дадзенай галіне.

Тэматыка семінара:

  1. Стратэгія выкладання фальклору ў ВНУ.
  2. Навуковае і метадычнае забеспячэнне вучэбнага працэсу.
  3. Арганізацыя, правядзенне і метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору.
  4. Прынцыпы арганізацыі архіўнай работы па захаванню фальклорных фондаў.

 

ВЯДУЧАЯВольга В. Прыемка – к.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры.

Прывітальнае слова да ўдзельнікаў семінара.

 

АСНОЎНАЯ ЧАСТКА

 

І. ВЫКЛАДАННЕ КУРСА “ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА”

 

1.Кавалёва Рыма Мадэстаўнак.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск)

Странности справочных изданий в свете информационного обеспечения курса «Фольклористика»

 

2. Ненадавец Аляксей Міхайлавіч – д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры грамадскіх дысцыплін філіяла БДЭУ

Міфалогія: асноўны аспект запісаў фалькларыстаў апошняга часу

 

3. Скібіцкая Людміла Васільеўна – к.ф.н.

Структура практического занятия по дисциплине «Фольклористика»

 

4. ЖэгалаГанна Віктараўна – аспірант кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Выкладанне дысцыпліны “Фалькларыс-тыка” ў ГрДУ

 

ДЫСКУСІЯ. КАВА–ПАЎЗА

 

ІІ. ПЫТАННІ ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРАКТЫКІ

 

5.Прыемка Вольга Віктараўнак.ф.н., дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск), Крылова Святлана Іванаўна – выкладчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск)

Канцэпцыя праграмы “Фальклорная практыка” для студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта: структура, змест, падыходы

 

6.Марозава Таццяна Анатольеўнак.ф.н., дацэнт, загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск)

Роля вучэбнай праграмы ў арганізацыі фальклорнай практыкі на завочным аддзяленні філалагічнага факультэта

 

7. Новак В. С.д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ імя Ф.Скарыны,Палуян А.М., Кастрыца А.Л. – к.ф.н., дацэнты кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны (Гомель)

Пра метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору ў ГДУ імя Ф. Скарыны

 

8. Навагродскі Тадэуш Антонавічк.гіст. навук, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі  культуры

Роля і месца  этнаграфічнай экспедыцыі  ў вучэбным працэсе БДУ

 

9. Лук’янава Таццяна Валер’еўна – к.ф.н., навуковы супрацоўнік вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ (Мінск)

 Канцэпцыя метадычных указанняў і ілюстрацыйнага матэрыялу па тэме “Карагодныя песні (карагоды)” да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта

 

ДЫСКУСІЯ. КАВА–ПАЎЗА

 

ІІІ. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ ВЫКЛАДАННЯ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН

 

10.Новак Валянціна Станіславаўнад.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ імя Ф.Скарыны (Гомель)

Рэгіянальны кампанент у сістэме выкладання дысцыпліны “Фалькларыс-тыка”

 

11. Казакова Ірына Валер’еўнад.ф.н., прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ (Мінск)

Фальклор як антыстрэсавы кампанент адукацыі і выхавання

 

12. Лозка Алесь Юр’евіч – к.ф.н.,дацэнт, дацэнт кафедры этналогіі і фалькларыстыкі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ імя М. Танка (Мінск)

Агульны стан выкладання фальклору і яго перспектывы

 

13. Корсак Вольга Уладзіміраўна – к.ф.н., дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва факультэта эстэтычнага выхавання БДПУ (Мінск)

Гаданні, прыкметы, прадпісанні і забароны, распаўсюджаныя ў студэнцкім асяроддзі.

 

ДЫСКУСІЯ. КАВА–ПАЎЗА

 

ДЫСКУТАНТЫ: Барташэвіч Т.А., Шамякіна Т.І., Цітавец А.В., Боганева А.М., Матыліц-кая Н.В., Цітова Л.К., Вараб’ёва В.А., Баран-кевіч Л.Ф., Алфёрава А.Г., Шамякіна С.В., Валодзіна Т.В., Галіч А.Э.

 

ЗАКЛЮЧНАЯ ЧАСТКА

Падвядзенне вынікаў семінара.

 

ІV. НАВЕДВАННЕ КАБІНЕТА–МУЗЕЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ ПРЫ КАФЕДРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ І КУЛЬТУРЫ БДУ.

ЗНАЁМСТВА СА СТЭНДАМ “КРАІНА ФАЛЬКЛОРУ”.