Attachments:
Download this file (МИФОФОЛЬКЛОРИСТИКА.doc)Kovaleva_25.10[Mythofolkloristics]90 kB

Кафедра тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

ВНЛ беларускага фальклору

запрашаюць на

адкрыты навукова-практычны семінар

ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ МІФАЛОГІІ І ФАЛЬКЛОРУ

25.10.2016 (12.45, аўд. 62)

Выступаюць

- Таццяна Іванаўна Шамякіна

(д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры

філалагічнага факультэта БДУ)

тэма даклада:Міфы масавай свядомасці ў СМІ

тэзісы даклада:

  1. Сацыяльныя, палітычныя, навуковыя міфы ў сучасных СМІ.
  2. Квазінавука ў электронных СМІ і перыёдыцы.
  3. Крытыка тэлевізійных праграм.
  4. Неабходнасць адбору інфармацыі.

 

- Рыма Мадэстаўна Кавалёва

(к.ф.н., дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік

ВНЛ беларускага фальклору)

тэма даклада: Міфафалькларыстыка: праблемы і задачы

тэзісы даклада:

  1. Аб’ект і прадмет даследаванняў. Перадгісторыя і навуковы кантэкст міфафалькларыстыкі.
  2. Міф у аспекце міфафалькларыстыкі. Я.Галасоўкер і А.Лосеў пра міф.
  3. Ад фальклору да міфа. Ф.Уілрайт пра эвалюцыю міфа. Міф і фальклор.
  4.  Дыскурс сучаснага міфа (Р.Барт). Міф і міфаапавяданне. Міфапаэтыка і міфасемантыка. Міфалогія і міфасфера.

 

- Жанна Сцяпанаўна Карповіч

(заг. аддзела абслугоўвання

філалагічнага і эканамічнага факультэтаў ФБ БДУ)

Прэзентацыя кніжнай выставы “Міф і міфалогія”